Missie

het bevorderen van maatschappelijk welzijn, sociale cohesie en deelname aan de arbeidsmarkt van mensen met beperkte kansen en middelen

BETROKKEN

Bij de wereld om ons heen. Bij de maatschappij. Bij de manier waarop we met mensen en middelen omgaan.

INSPIRATIE

Het inspireren van mensen om iets van hun leven te maken, om een bijdrage te leveren aan de maatschappij waar ze deel van uitmaken. Het goede voorbeeld geven en mensen op weg helpen om hun eigen dromen waar te maken.

REALISATIE

Het opzetten en realiseren van projecten, waardoor arbeidsplaatsen ontstaan voor mensen die minder kansen hebben in onze maatschappij. Door werk, sociale contacten en een concreet doel hen een basis bieden voor verdere ontwikkeling.

Meer lezen

"Wij hebben stichting Social Delight opgericht om onze stad een socialer gezicht te geven."

Wendy van Bodegom  |  Natalie Cox  |  Angelique Schraven

Aanmelden